is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, February, 1787. 231

Rhyngrave van Salm te vernietigen, waarmede irgeltemd hebben de Reden Delft, Rotterdam, Gorinchem, Brielle, Hoorn, Enkhuifen, Edam en Medemblik, De Heer van Star enburg verfchilde van de Ridderfchap , waar over hevige gefchillen ontftonden: zo dat de Penfionaris van Berkel den Raadpenfiunaris vermaande,om de orde van de vergadering te bewaaren.

Gorinchem heeft weder aangedrongen op een Commisfie van Het Hof Provinciaal naar Heusden.

Ondertusfchen is alles door de vier Reden Schoonhoven, Alkmaar, Monnikkendam en Purmerende overgenomen; en dus heden niets afgedaan. Van zommige Burgers van Beverwyk was ook een Request ingekomen, om eenige Leden van de Rotterdamfche Regeering uit de vergadering van Hun Ed. Gr Mog. te weeren: dog hetzelven is ter zyde gelegd.

Den 27 February des morgens wierdt op de Parade de volgende orde gegeven:

„ Oe Generaal Majoor van Kretfchmar laat belasten, uit ordre van Hun Ed. Mog. de Heeren Gecommitteerde Raden, dat alle de Officieren der Wagt hebbende, zo wel de Kaptein van de Hoofdwagt, als de Ritmeefter van de Kavallerywagt, op hunne Wagten zullen blyven, tot dat dezelve worden afgelost; alsmede alle de Onder-Officieren en Gemeenen, zonder aan hun verlof te geeven, en dat de Ordres van den 21 February 1786, en geamplieert den 14 Ju-

's Gra-

jé.