is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Agt-en-twintigste deel. MDCCXCIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, January, 17S>3- I05

Waar toe Ons verlatende, beveelen Wy U Edele I in de befcherminge van God Almagtig. \

l

Leeuwarden den 10 January 1793TJ Edele Goede Vrienden, De Gedeputeerde Staaten van Friesland,

D. B. van HAERSMA, Vu Ter Ordonnantie van Hun Edele Mogende.

H. H. van WYCKEL.

VERANDERING ONDER DE HOOGE EN LAGE AMTENAARS, ENZ.

Dordrecht. Den 28 der afgelopene maand December is alhier, in het 56 jaar zyns ouderdoms overleden, den Heer Mr. Arnoldus Adrianuk van Tets, Vryheer van beiden de Goudriaane en Langerak, bezuiden de Lek , in leveü Oud-Riad en Oud ■ Burgemeefter dezer Stad, mitsgaders Bailluw van Zuid-Holland en Wieldrecht. In wiens plaats op verkiezing van den Erfftadhouder door de Staaten van Holland is aan-

ge-

iEEU>EN.