Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

522 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Breda.

Public.

der pre

vifionee-

Ie Volks-

Repre-

fentarif

ten.

T\e Burgerye der Stad Breda, op verzoek van het Committé Revolutionair der Bataaven, thans refideerende binnen deze Stad, verzogt zynde om tot Administratie van de Politique, Civiele en Crimineele Wetten, haare Reprefentanten te verkiezen , heeft op den derden Maart dezes jaars 1793 , by Acclamatie verkozen tot Prasfi' dent der zes Primaire vergaderingen, de Burgers: Mi P. Langlots, Mr. O. J. IV. Nahuys, Mr. /. de Roos, van Perfyn, G. van der Hoeven, en /. Euyfen; om met asfiftenfie van de Secretarisfen: Mr. C. Jamez, Mr. I. B. F. de Bruyn, N. A. lioelants, J. F. dc Bruin, S. Ramring, W. Verlegh , yan Aders/en, L. L. Loef, J. F. Mirandolla , Vcrfpyk , C. Koningvelt , Dr. Kerflens; en Scrutateurs, N. van Lutterveld, G. S.-Lonten van Dam, Ranke, P. van Kempen, P. Ie Sueur , B. Hvyzcrs, Blondel, Penning, Am. van den Elfakker, Jacob Witte, N. Jamez, de ftemmen op te neemen, en die te vereenigen, voorts uit dezelve op te maaken een Twintigtal djer Leden , die by billetten zouden blyken de meeste ftemmen der Burgeren voor zig te hebben; en is by opening, der Billetten gebleeken , dat dc ftem der Burgerye zig verklaard heeft voor de Burgers Haver mans, P. van der Borgt, Van Perfyn, Timmermans, Schuitz Pesfer, Flooren, M. C. Verfluys, A. van der Pluym, Gysbertus Buyfen, Hendrik Nis/en, N. G. van Huls, Pieter van GW, Mr. C. Jamez, DeSalis, Blondel, -Doctor Buy/én, Banier, A. Rykevor/él, T. ff. van-Sou; en J. C. van Naersfen: en nadien zich uit dezelve om gewigtige redenen geëxcufeerd hebben , de Burgers, N. C. Verjluis', Blondel, Banier, en A. van' Rykevorfel, zo zyn in derzelver plaats met uitzondering van den Burger de Fabry , die mede gegronde reden tot Excufatie allegeert , gefurrogeerd de Burgers, C. 1\ Ker~ pens, A, de Raaf, W, OuLojj , jen Doctor Kfif-

' flens,

Sluiten