Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, January, 1702. 3-

'„ ten, aan welke Hunne Hoog Mogende voordragen de noodzakelykheid om derzeiver bedenkingen desvvegens ten (poe„ digften te geeven , ten einde eene om„ derhandeling van dat gewigt, zonder „ verdere vertraaging mooge voortgezet 5, worden."

Men zag onlangs in 't ligt verfehynen eenige Extracten, uit de Registers van de Staaten van Braband, betreffende de onnodige geldverfpillingen,welke trezamenlyk mer den anderen meer dan 12 Millioenen zouden beloopen , en waar in men zeer groote fommen aantreft, enkel onder benaaming van geheime of fecreete dienften, als aan Van. Eupen f 88,000: aan Van der Noot j 62,000, aan St..'.Sagermans ƒ óg^aooj nog eens voor groote dienften aan denzelven ƒ 40,000; aan den Heer Beekmans dito ƒ40,000; den Graaf Van Limmigen voor fecreete Affairen ƒ80,000; aan den tleer Van Leempoel voor zyne Ambasfade in den Haag en voor fecreete zaaken ƒ 3s8,ooo; aan den Graaf Van Merode, voor zyn Gezantfchap en fecreete zaaken,ƒ 458,000; aan Henncus van der Noot voor den dag van zyn Feast ƒ ioOjCöo; aan Van Eupen dito ƒ 50,000.

Onder voorzeide Extracten waren ook twee artykelen, in welken voorkwamen een fom van 100,00c Guldens aan den intendant van Mevrouwe de Prinfes Van Oranje, voor zyne belcberming, en 25,000 Guldens, om dezelfde reden aan de Kamerjuffer van C Me-

'sG&a«

venha3e.

Sluiten