is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek by het Groot tooneel van den tegenwoordigen oorlog [...] met een byzonder byvoegsel van Parys.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M E.

't Vorstl. Huis vanOrange, doch kwam, na den Kindirioozen dood van Willem III by Erfdeefmg aan den Koning van Pruisfen, die hec toen door den Keizer tot een Vorftendom liet verheffen in 1708. -— De Bodem is op veele plaatfen moerasfig; voorts is hy vruchtbaar in Graanen, en er is goede Veeteelt.

MEURS, kleine Stad met een Slot, en Hoofdplaats van 't bovengem. Vorftendom. Onze Staat heeft Stad en Slot tot 1712 bezet gehouden ; federt wierdt het door Pruisfen bezet. In 1764 zyn de Vestingwerken geflecht. — Zy ligt eene uur van den Rhyn 5 u. Z.O. tenO. van Gelder;omtrent derdehalf uur ten W. van Duisburg, en ten Z. van Rhynberk.

Meurtre, Rivier in Lotharingen, aan welke Nancy ligt. Zy ontftaat in 't Vogefisch Gebergte, wordt bevaarbaar by St. Nicolaas omtrent 2 u. boven Nancy en loopt omtrent 2 u. beneden Nancy in de Moefel.

Me yen, Meyn, of Magen, Steedje in Duitschl. in het KeurTrierfche, W. van Coblentz, Z. W. van Andernach op de Landftr. naar Montreal. NB. Tusfchen Megen en het Dorp Mesfenheim wordt Molen-fteen gebrooken en vervaardigd, die een voornaam deel des Koophandels van het Aartsbidom Trier uitmaakt. — DeMolenfteen is een Volkaanfche of uitgebrande fteen , of eene foort van klei, die door Natuur-werking van brandende Bergen (even gelyk ook de Duf- en; Tras-fteen ) en aldus door de Natuur zelve gemaakt of gebakken is, zynde daarom ook zeer poreus en hard.

Mezierf.s, kleine Vesting in Champagne op de grenzen 5 u. ten N. W. van Sedan aan de Maas die daar met een grooten bogt dezelve als omringt en een Eiland maakt, een vierdedeel uurs

MI. 75

van Charville, en 8 u N. O. van Retel; 46 u. N. O. van Parys. — Er zyn twee Bruggen over de Maas.

St. Mighiel, (Michel, Michiel , Miel) kleine Stad in 't Hertogd. Bar, 8 u. N. O. van Barle-Duc, 9 u. Z.. O. ten Z. van Verdun aan de Maas in een dal,omringd van Bergen.

M1 l l y , Stad in Isle de France 5 u. Z. W. van Melun, 4 u. W. van Fontainebleau op de Landftr.

MINDEN, Vorftendom van den Koning van Pruisfen, in omtrek ten naasten by 24 mylen, grenst ten W. aan Osnabruck, ten O. aan Schiuenburg, ten Z. aan Ravensburg, ten N.aanDiepholtzen pioya. — Meestal goede Akkerbouw door vlyt, zelfs Tarwe en Gerst tot uitvoer, ook veel Vlas. — Goede Weiden en Veeteelt, Hout, Turf, Steenkolen, Zoutbronnen; — veel Spinnery en Wevery, ook van gemengd Wollen-en Linnengoed; — uitvoer van veele Garens, en grove Linnensnaar Engeland, Spanjen, Holland; — Graan- en Paarden- en Vee-handel . — Suikerrafinaderyen, Zeepfiiederyen, Loyeryen; 4 Steden , 1 Vlek, 121 Dorpen en Buurten &c — ruim 56185 Zielen, (zonder de Militie), — meer dan 4,56000 Dalers inkomften des» Konings. (NB. De Inkomften der Krygskas voor Minden, Ravensberg, Tecklenburg en Lingen bedragen meer dan 2,50000 Dalers).

MINDEN, Hoofdftad desVorftendoms aan de tVezer, (over welke een Steenbrug 600 v. lang, 24 breed, en op 7 Boogen); —» een kleine u. van omtrek; 1027 Huizen , en ruim 5200 Menfchen; goede Scheepvaart en Handelover de Wezel Stroom-af naar Breinen, en ook Stroom-op; — voordeelig Stapelrecht ten aanzien van Bremen; — Koophandel met G aan en Garens, en Vee en lekker wit K a B'er i