Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN.

33

bij den Schout zal doen vangen. Dit befluit \<,66., werd aan de Schutterijen voorgehouden, enj?l'IPSn« de Wethouderichap, verbeeldde zig, hierop de" derzelver toeflemming te zullen verkrijgen, doch het antwoord was, dat zij op dat eerfte Art. nog geen befluit konden neernen, maar zien zouden, wat hun te doen ftoni, ah men dezehen in de Stad veilde invoeren. (*)

De Gereformeerden , dus ziende, dat derredikatie Schutterijen, hun niet ongenegen waren, namen ophd'"den 't befluit, om op den 2 iften Augustus, de Pree- £<vw/#. ken, op de Laftaadje, vlak voor de Stad, te houden. De Vroedfchap , 't antwoord van de Schutterij overweegende , befloot, het prediken te gedoogen, doch tevens om den Pre-Bericht dikant Jan Arendszoon, door den Secre-d001' tl£,n taris te doen aanzeggen, dat hij zig zou heb- aa"jan ben te wachten van in de Stad te komen Pre-Ae^anDSz* diken, of dat hem zulks met geweld zouêe aan" belet worden, (f) De Secretaris Mr. Pieter Vlot inus of Vloits , ging den Predikant, op de Kadijk te gemoet, en volvoerde zijnen last mondlijic en ichriftlijk , ten aanhooren van veelen; de Lceraar, gaf hem zeer befcheiden tot antwoord, dat hij de Burgemeesteren in alles dat hem doenlijk was, gaarne wilde onderdanig zijn, doch dat hij Gode meer moest gehoorzaauien, dan de menfehen; noodigde daar bij den Secretaris tot het gehoor, alzo hij als dan zijne Heeren en Meesters ,

1 C*) Brandt, bl. 332.

[ (f) Bor, AuxhmliKs Stukken, 4de deel, bl. i. 11. Deel. C

Sluiten