is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jaarboeken.

9?

gden Mei des Jaars vijftienhonderd zeven-: nvijftig, binnen Amfteldam gevat; de Paftoor, filipsdb daar hij voor 't Altaar ftond; en niet zulk een e' heftigheid, dat hem geweigerd werd te zijner woonftede aan te gaan, of eenige verandering van gewaad te gaan neemen; men voer- Benevens de hen beiden zo daadKjk naar den Haag.^vaA*k Kornelis Martsz. en Adriaan Jansz. kwamen in dezelve zwarigheid. En 'hoewel het der leugcne kunst was, eenftemmelijk uit zo vcele bijzondere monden te kallen, zo bleef men echter, Taaren, belemmerd in 't ontwinden der bewimpelingen, waar in de waarheid vermomd ttak. Fy inmiddels, beviel van een kind in de gevangenis; 't zij datze weder eenen man getrouwd, of anders geraapt had. Doch zij, en de andere getuigen, zig onklaar, De Geraten geen open ziende, beleden eindelijk op|en ioe; hoope van vergiffenis, openlijk uit, dat alles giffinis, en valsch, verfierd en verdicht was, 't geen zijy^y*18 den Schout en Schoutinne opgeftreden hadden. Fy bekende in de gevangenis, dat, toen zij 's avonds gevangen werd, zij met haar' zoon bij den Paftoor ging, en dees haar in 't gezicht krijgende, uitborst met vloeken; Wat Duivel maakt gij hier: en als zij hem aanzei dat de Schout haar 's avonds zou komen ligten, gaf haar tot antwoord; dat zij met haar kinderen gerust zou gaan flaapen, en liever de deur op de vloer laaten lobpeii, dan die te openen. Doch hier zeide Fy neen op, en dat zij hem in wilde laaten. De Paftoor wederom , eer gij dit zoudt toelaaten, zo neem liever twee of drie pont groot, en pak u weg, 11. Deel. G dan