is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xii

JAARREGISTER der

1580. Voordcelen aan het Burgerweeshuis toe¬

gedaan , en de Kinderen overgebragt in

't Sr. Lucie Klooster. . * Bl. iS"

1581. Afëweérins van Filips. . 'ibia. De Nederlanden als een Vrijen Staat. onder het Stadhouderfchap van Willem den Iften. . . . Tg.

Amfteldam verlaat de voorheen gemaakte Satisfactie enz enz. . . jg-

Vergadering der Mennoniten alhier. ' . ibid.

Overeenkomst wegens de Vaart langs de Haarlemmermeer. . . jgg

?S8a. De Srad bewilligt in de verfterking van

Muiden cn Wcesp. . . ig~

St. Pieters Kapel, tot een Vleeschhal bekwaam gemaakt. . . e

Eerfte Predikant in de Gasthuis Kerk beroepen. . ibid.

Diakonesfen aangefteld. . ibid.

15$3- Nadere handeling over de Opdragt aan

Prins Willem. . . jgc.

1584. Het befluit van den Pvaad daarop. ' . Overeenkomst' tusfehen Amfteldam en U-

trccht- • • • . ibid

Dood van Prins Willem den Iften.Zijn Zoon

Maurits wordt bij voorraad aangefteld. 180 Staatlijke beraadflnaging, of men zig tot ^ Frankrijk of Engeland zal wenden. . 190

1585. Komst van de Graaf van Leicester. . ibid. Eerfte vergrooting van de Stad, en waarin die beftsan heeft. . . I9I

Aanftellihg van de Ratel wachts. . 190

1586. P. Planciüs als Predikant beroepen. ' . 19Ö Bepaaling door de Stad gemaakt in het J

pszach van Leicester. ' . Zijne Inbaaling, en verblijf alhier. Onbe-

ftaanbaar gedrag. . . To,i

Doet cm keer naar Engeland. . I05 De St Olofs Kapel, tot een Vergaderplaats

voor de Kooplieden gefchikt. . ibid.

J5S6.