is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORNAAMSTE GEBEURTENISSEN, xv

1597. G. Vogelzang , omftandigheden en voor¬

vallen van hem. . . Bl. 223

De Damfluis herfteld. . . 224 't Prinfenhof tot een Vergaderplaats bekwaam gemaakt. . . ibid. Oude Mannenhuis neemt toe in bewooners. ibid. Bode op Rouaan aangefteld. . ibid.

1598. De Redering zoekt de Avanturiers of

Engelfche Lakenhandelaars herwaards te lokken. . . ibid.

Voortgang van de Vaart op de O. Indien. 225 Reize naar de West-Indien. . ibid.

1599. De Vismarkt met huizen gedeeltelijk om*

bouwd. . . . 226

Aankomst der Bruinisten. . ibid.

M. Bosfenius en Cornelis van Haamroden.

Obiït. .... ibid. J. Ambrofius beroepen. . 227

1600. Oude Muuren en Poorten afgebroken. ibid. Loterij voor het Oude Mannen- en Vrouwenhuis. .... 228

Penfionaris Silla. Obiït. . . ibid.

J. Urlïnus beroepen. . . ibid.

1601. Zwaare Pest, en Keuren daar op. . 259 Torenfpits van het Stadhuis herfteld. Sluizen gemaakt. . . ♦ 230

Ordonnantie op het Utrechtfche Veer. ibid. J. Le Maire beroepen. . ibid.

1602. Vereeniging der Oost-Ind. Maatfchapijen.

Oótroi daar toe verleend. . ibid. Aandeel van de Stad daar in. . 231 Ocfroi voor het Tuchthuis. . ibid.

Jan Rodenpoorts Torenfluis. . ibid.

1603. Reden waarom de Lutherfchen als nog de

vrijheid van Godsdienstoefening geweigerd wordt. . . . 232

Stad Bushuis, aan de Oost - Indifche Comp. afgeftaan. . . . 233

Aanvang van de bouwing der Zuiderkerk. ibid.

Jacobus Rolandus, beroepen. . ibid.

1603.