is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xvi JAARREGISTER der

1603. Spiegelhuisjes gebouwd. . B1.2<>*

1Ó04. L aatfte verbod aan de Lutherfchen. . "af]j Verfchil met Haarlem over den Overtoom. 23? De Paapenbrug vermaakt. . ^ng

Bode op Deventer aangefteld. . ibid. Procesfie der Lazarusfen afgefchaft. . ibidi

1605. Haringoakkers en Montalbaans Torens ,

mei klokken en uurwijzers voorzien. . ibid. Put in 'r Oude Mannenhuis gegraaven. . 137 G judfche Veer. Bode op Keulen. . ibid.

iêo^. Op Embden en Hamburg. . ibid.

1607. Aanvang van de bouwing der Beurs. . ibid'. Tombe voor Heemskerk in de Oude Kerk; zijne bedrijven. . . . jjg De Engelfche de Kerk op het Bagijnhof

toegeftaan. . . . 2ng

1608. Amfteldam weigert te ftemmen in't Beftand. ibid. Bezending deswege aan de Stad gedaan. 240 't Zelve wordt alhier afgekondigd. . 241 Cafparus Heidanus, beroepen. . ibid.

1609. Leprofenhuis vergroot. . ibid. Wisfelbank opgericht. Getal der Commis-

farisfen. . . tftf.

Ontwerp op de derde Vergrooting gemaakt. 242

1610. Groote Watervloed. . . ibid. Verfchil met Hoorn over het Veer." . ?4->" Met de Heemraaden van Rhijnland. . * ibid. Nieuwe Kaart van het Grondgebied der

_ Stad. . . aitL

J. Sylvms en Jacobus Trigland, beroepen, ibid. Bode op Nijmegen. . . 044

1611. Muiden door Amfteldam onderftcund. . ibid. Stads Paardeftal verplaatst. . ibid. De Nieuwe Waal aangelegd. . ibid. Nommerhuizen op de Kolveniersburgwal

volbouwd. . . . Ordonnantie op het Dordfche Veer ge-

™fkt- • • . ibid.

Op de Tol op den Rhijn. . ibid.

Bode op Doornik, Valenchijn en Wezel, ibid

1612.