Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN. 24S geven, dat defzelfs boekzifterye fomtyds doordringend en ftuer is geweeft, en dat hy een ftrenge bepaeling deed, nopens zaeken die zig genoegzaem voordeelig en wel geplaetft vertoonden. Daer en boven zyn er nog verfcheyde hedendagfche verzamelaers , die nog fyn geleerdheyd , nog fyn oordeel, nog fynen iver voor de opregtte leering hadden, die zig van fyn werken en naem hebben bedient, om de verwarring in het geeftelyk en wereldlyk regt te brengen, en den duerbaeren vrede te ftooren, die het Keyzerryk met het Paufdom verknogt hield.

Hoyus , ( Andreas ) Koninglyken Lefgever in 't Grieks tot Douay, van Brugge gebortig , bekwam een goede faem door fyn Latynfche rymdigten , 2587 , in-tfvo , en door fynen Ezechiël Paraphrali poëtica illuliratus, 2598 , in-4. Slen heeft nog van hem : de pronuntiatione Grteca , 1630, in-8vo, en andere werken. Hy overleed in 't beginfel van de XVIIde Eeuw , den ouderdom van tachentig jaeren bereykt hebbende.

Hudde , ( Joannes) Borgermeefter van Ara. fierdam , grooten ftaetkundigen , geleerden Wiskonftenaer, tot Amfterdam overleden in 't jaer 1704 , is Autheur van eenige geagte werkxkens. Francifcus Schoten heeft de zelve in fyn verklaering'op de landmeterye van Defcartes bevoegd.

Hufnagel , (Georgius) wird tot Antwerpen geboren in \ jaer 2545, en overleed in 'c jaer 1600. Defzelfs ouders wilden hem op de bouwkunde brengen ; dog den natuer maekte hem eenen Schilder. Den Keyzer Rudolphus gebruykte hem om alle flag van dieren te fchilderen waer in hy voornamentlyk uytfcheen. Dezen konftminnaer heeft zig nog eenen luylier toegebrogt in de Duytfche en Latynfche rymdigt-kouft. Hy had eenen zoon, die als hy in dé Sclülderkoaft uytfcheen.

A a z

Sluiten