is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische beschrijving van het gebouw der maatschappije van verdiensten, ten spreuke voerende: Felix meritis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< III >

baaien, vaten , koopmans- fchrijf- en i comptoir boeken , brieven, geldzakken , enz., voor den Koophandel; fcheepsfprieten, ankers, compas, enz., voor de Zeevaart; een koornmaat, fpade, feisfen, ploeg , enz. , voor den Landbouw ; een' ftapel zijden ftoffen, fpinwiel, ftrengen en klos , aambeeld en hamer, fuikerbrood, enz., voor de Fabrieken en Trafieken. Boven deze verzameling leest men , in een' fluijer , de woorden: commodum et prosperitas, Gemak en Welvaart, en onder op de lijst het woord libertas; ter aanwijzing dat het gemak en de welvaart , welke de Koophandel, Zeevaart, Landbouw, Fabrieken en Trafieken, ons aanbrengen, alle gevolgen der Vrijheid zijn.

De rechtfche zijde, naar den ingang der Zaale , draagt in een' diergelijken, op het panneel geplaatften, groep, de merktekens der verfcheidene Weetenfchappen en Kunsten welken in deze Maatfchappij geoeffend worden. In deszelfs] midden

ziet

PREEKSTOEL.