is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften van den tegenwoordigen tyd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o

zijn; terwijl dc grooter geestelijke Staten, *t zrj een of meer famen, zo als hunne ligging dit medebragt, aan Zoonen van waereldlijke Vorften opgedragen moesten worden.

Het uiterlijk gedrag der Franfchen is niet zoo flegt, als men doorgaans meent. Men ftelt zig voor , dat zij een hoop ontaarte , roofen moordzieke, losbandige , en onbedwingbare menfehen zijn , daar zij integendeel (de republikeinfche trotschheid afgerekend) over het algemeen nog diezelfde aartige natie zijn, die zig van ouds door befchaafde manieren uittekende. Als 'er eenige verandering met hun is voorgevallen , is het ten aanzien van de ondergefchiktheid, en de dapperheid. Wie in aanmerking neemt, dat de legers voor het grootfte gedeelte uit menfehen beftaan , die zedert drie jaren in een foort van roes leven, die uit de burgerlijke oproeren, meestendeels van agter den ploeg , of uit de werkplaats na het veld gelopen zijn , om de vijanden hunner vrijheid te beoorlogen , die zal zig inderdaad over de order en de ondergefchiktheid verwonderen , die nog bij hen gevonden wordt, en aan de bekwaamheid der bevelhebbers , die dit wonder hebben veroorzaakt, zijne dankbare hoogagting niet kunnen , of willen weigeren. Te Spiers zijn eenige buitenfpoorigheden gepleegd , die, als zij niet waren geftraft geworden, de nadeeligfte gevolgen voor de ondergefchiktheid en krijgstugt zouden hebben gehad, maar de Generaal Cuftim offerde liever , met onverbid-