is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkschriften van den tegenwoordigen tyd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Si

delijke ftrengheid, een Capitein en eenige gemeene foldaten op , dan dezelve ongeftraft te laten C3)-

De gezindheden der troepen omtrend de nieuwe order der dingen zijn, over 't geheel genomen , dezelfde, maar de nationale guarden zijn toch veel vuuriger, veel driftiger in hunnen ijver, dan de oude foldaten. Een man, die eenmaal gewoon is, foldaat te zijn, die foldaat was, voor het ontftaan der nieuwe inrigting, kan zig zoo gemakkelijk dat denkbeeld niet eigen maken, dat hij ook burger is ? Daarbij hebben de linietroepen redenen, van ijverzugtig te zijn ; want men vermeerdert de nationale troepen fterk , en bekommert zig omtrend hunne vermeerdering in 't geheel niet, en dit moet hun immers bewijzen , dat men mistrouwen tegen hen heeft opgevat, en hun nergens den voorrang laten wil. Het getal der vrijwilligen is gewoonlijk, vooral in vestingen , tweemaal grooter dan dat der linietroepen, offchoon de laatften het mistrouwen, dat men omtrend hen koestert, op geenerhande wijze regtvaardigen. Het is waar, zij fpreken van de Koningrijke Familie en den Adel met meer gematigdheid, en willen den Koning niet op het

fcha-

C3) Men zal uit het vervolg zien, dat de fchrijver dezer verhandeling naderhand van gedagten , omtrend de befchaaf'dheid der Franfche republikeinen in Duitschland, een weinig veranderd is. Uitgever.

F