is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften van den tegenwoordigen tyd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fchavot, noch de Koningin na het Spinhuis Hepen; maar dit is, in mijn oog, een bewijs van > een hoger graad van befchaafdheid, die zij door een langen dienst, en den omgang met welopgevoede menfehen hebben verkregen, en mogelijk ook wel een gevolg der overtuiging, dat alles veel beter gegaan zou zijn, indien men den Adel en de Koninglijke Familie zagter behandeld had. Deze overtuiging kan tot dus ver bij de opbruifchende drift der vrijwilligen geene plaats grijpen; maar het is wel te denken, dat zij eindelijk komen zal.

D E