Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 24 }

om dat fy twijerhande wijn door eenen kraen getapt hadde.

I445« Des manendages na Lat are zyn die bodens omgegaan , ende riepen doer die ftraeten, dat niemand den grawen monicken minderen foude geven, dan een Rijnfche gulden.

1447. Is die Sabelspoort een woning hoger gemanckt.

Item die Raethuus toren afgebroken, ende weer opgemaekt, ende daar in, op Sint Johans avond decollationis, een kloek gehangen van XI? ende XXXilll. gj. ende op defen toren werden negen vergulde pijnappels , ende op die nieuwe Sabelspoort vierentwintig pijnappels gezet.

1450. Werdt op Dominica latarejherufalem Jn der Kercken gefpraken, dat alle de huijfen, de getimmert zijn buijten de Rijnpoorte op ter Stadtgrave, zullen worden afgebroken tusfehen dit ende St. Victors dach, bij eener keure van XL. ponden j dede men des niet , fo wilde de Here ende de Stadt de keuren nemen , ende de Stadt zol dat getimmer aff doen breken teijndens de voorff tijt.

Item de hufen, de getimmert ftaenlanges der

ftra-

Sluiten