Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 32 )

ken; oock dat mallick gefatich op fijn fiat fal blijven fitten: De hijer tegen dede verloor enen nijen penninck, die de gemeijne Schepenen te famen verteren zouden, ende dien penninck elkmaels op te leggen eer men van der Cameren ging, of men zou 't hem korten an fijn prtefentie: Item, dat fo wie van Schepenen ende Raden, ende de tot der Cameren hoeren, op de twee Raetsdagen , als des Dynxdaegs , ende 's Vrydaegs, op der Camere niet en weer op den lesten flag van negenen, dat de en zou van dien dage geen prafentie bueren. Ende weert fake dat hem Mr. Dirck daer en boven pr£efentie gave, dat men hem overtuigen mogte mit twe van der Cameren, dat zou hem felve verklaring we-' fen. Item dat men op den Richtdagenvanfchade ende van Schout niet meer ter pnefentie geven zou, dan een quart. Item dat, wie van Schepenen ende Raden, ende de tot den Cameren horen , binnen de acht dagen voor S. Paul op der Camere niet en was op den lesten flach van negenen, verboerde fyn prsefentie van dien dage tot der Stadt behoeff. Item de Maeltijd op S. Pauls dage hebben de Schepenen afge. fath : nochtans zouden Schepenen ende Raedt te famen gaan eten , als fe van der Camere quamen, ende men zou enen ijgelicken voor

zijn

Sluiten