is toegevoegd aan uw favorieten.

Kronijk van Arnhem.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 218 )

• in zijne bewaringe. Vuijt Delft den xvj Januarij 1584.

Die Prince van Oraengien, Graue van Nasfau. &c. Marquis van der Vere. &c. V Luijder goede vriendt

Guille de Nas fa u.

Ende den 18 Januarij daar aan volgende deedt Vader Willem de twee vanen Ruijteren van de Ritmeesteren Bartholt Windt ende Hoeven in Aernhem trecken.

Den 26 dach des maents Junii heeft Heer Adolph Grave tot Neu'venaer , Moers und Limburch enz. als Statholder vnd Capitein Generael des F. G. und G. Z. eed gedaen, und hebben te gelijker tijd Ridderfchappen vnd Stedegefanten aan hem, als haren bèftedkhten Stathalder, op 't HofF tot Arnhem trouwe und gehoorfaamheid in allen billicken faecken gezworen. 1

Den 21. Augustus werdt met Meefter Hendrik den Goudfmijt eenaccoort gemaakt, overliet maken van een zilveren Arend, om aan den Stadhouder Grave van Meurs te vereeren , en is Hem defen Arend en een vocdeivat Rynfche wijn op den 27 October 1565. vereerd.

Den