is toegevoegd aan uw favorieten.

Kronijk van Arnhem.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2«9 >

Den 6, September confenteerden de Gildemeefteren en Gemeente , dat men zich op den Landdag zou laten overftemmen , om zich aan de regering van den Koning van Frankrijk te onderwerpen, mits dat men altijd door eenKristclijk Heer geregeerd werde.

1585. Den 21. Februarij gaf die Stadhouder Graeff tot Nuenar aan B. S. ende R. bij een brief uit Nymegen te kennen , dat aldaer eener, foe aen des vijants zijde diende, ende toegedaen was, bij hem was geweest , ende in 't vertrouwen hadt verklaert, dat der vijand gheen ander voornemen ofte aenflach hadt, dan alleen op Arnhem , ende dat zy binnen Arnhem durch mittel des Graffs van den Berge zulcke verftant ende correfpondentie hadden , dat zij den aenflach ende die fladt voor gewis hielden , indien daer in bij tijds niet voorfien wierde : dat hij daerom , met gcedbeduncken van die aldaer aenwefende Gedeputeerden van den Raad van Staaten, raedtfaem gevonden hadt, den Hopman Buth met zijn vendel, 't welck men te Nijmegen niet wilde inlaeten , na Arahem te fchicken. Edog de Magiftraet, welke zelfs die Ruijteren, die den Stadhouder in de vorige maand geconvoyeert hadden- niet hadde willen binnen laeten, P 3 floeg