Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*T B A T A V I S C K 1 A K !). &?

Aleide! en,'zonder volk hart vooruitte willen loopen;die U dit breeder zou konnen zeggen;heugt my zeer wel, hier van verfcheiden voorbedden geleezen te hebbenen, onder anderen, dat zulks, op meer dan eene plaats, by last van bonifacius O), één' der eerfte Geloofspredikers, hier te Lande; die, in het jaar 754, door de ongeloovige Friezen, omftreeks Dokkum, wicrdt omgebragt; gefchiedde. Maar, daar men, in de Meiery van den Bosfche , een' Outerfteen, door eenen eerflen en opperften Magifiraatsperfoon der Batavieren.* aan hercules magusanus toegewyd heeft gevonden, zo gun my, volkhart! U tc vraagen, of dit Volk zyne woonplaats zo ver* j-e heeft uitgeftrekt?'

volkhart. Hoe zeer ik niet verwaand genoegben, om, in zulk eene duistere zaak.'tcbeflisfehen, zie ik, egter, geene voldoende reden, waarom men dit gevoelen ontkennender wyze zou moeten beantwoorden. Maar, het ontleden deczer vraage zou my inwikkelen in een te diep onderzoek. , nopens den loop der Maaze en der Waalc, in de oudfte tyden, 't geen minder gefchikt is voor een gewoon gefprek, en aan U en aleide zou yerveelen. Laat ons dan hier van afftnppen! reinout. Waarom? wy koomenom te keren,

en

(a) dreyer Samlung vermischt. Abhandl., 2 Th. pag. -}6z, .ca:t. Conf. keysl. DirTert. de nehalei*. n ï a , in Antiquitat. Septentr,, pag. 293 & 294.

Sluiten