is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 Tafelen. Vorken. Dwaalen. Boek „gezegd den „Hofftaat" van onzen Graave karel den Stouten, leest men van!den Jonker fnyder. ,, Ende behoort de Jonckere te nemene 't Vleesch „ op zyn Mes, ende leggent voor den Prince". (a) Men fchynt zig van geene Seryielten op de Borden bedient te hebben, zo als wy. Men gebruikte dezelve alleenlyk; onder den naam van Dwaalen; om 'er, voor en na 't Geregt, de handen aan te droogen. Ook maakten 'er de Tafelbedienden eenig ander gebruik van, in het voordienen der ipyze (li).

Alei-

'. (aj Apud matth. , Anal., Tom. L, pag. 405., zo leest men, by j- beijaerts , in zyne overzetting van barthoiomeus van Glanvyle (die in de veertiende eeuw bloeide) over de Etgenfchappen der dingen, B VI. Cap XXII, bl. 211. „ Inden Avontmael werden die Tafelen ghe-ordi,, neert ende gefprayt. — Item die Lepelen ,die Mesfen, „ ende die Zoutvaten zal men eerst op die Tafelen leg„ gen , daer nae dat broot: ende den dranck zal daar ,, vluchts mede bi gedaen worden , en daar na zullen vol„ gen veele fpifen." Men weet, dat de Engelfchen zig, ïiog beden, van Mesfen in plaats van Vorken bedienen.

(f) L'Etat du Duc cha ri.es le Hardi,pag. 669—670. et fuiv Men dekte de punten der Mesfen met het Tafellakenof; zo als men toen ook zeide; Ammelaken (Mappe redoublée):l.c ,pag.671.en by matth Anal-, Tom.l, pag.1%5. in 8°. Volgens het verhaal van alain ciiartjer; aangehaald by le grand, Tom. III, pag. 139.; hadt de beroemde bertrand du guesclinj die in't jaar 1380 ftierf; de zeldzaame gewoonte ingevoerd, om het Tafellaken van voor een' der Gasten weg te doen myden,

wan-