Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I42 NeDERLANDSCHE KLEEDING

7> zo fchoon als oud, Handfchrift der Chronyk van den beroemden FROissARD,(<7)en my heugt, eene foortgelyke, omtrend van denzelven tyd, in een Nederlandsch Getyden Boek,.te hebben ontmoet. Nog in de vyftiende eeuw, zag men Bovenkleederen, met zulke Mouwen, ook aan Vrouwclyke Gewaaden, en onze jakoba van Beieren ; die in het jaar 1436 ftierf; komt, of kwam , dus voor, op de Tombe van lodewyk van Maale, Graave van Vlaanderen, die Hertog philips van Bourgondie, te Brugge, deedt oprigten, (£) en op welke verfcheiden Kleederdragten van dien tyd; die ik, kortheidshalven, voorby gaa; alle opmerkinge verdienen. Men droeg ook, nu ten tyde en vroeger, wyde, van vooren openftaande, Opperkleederen , met cf zonder bont, maar met lange afhangende Mouwen, als die van onze DoBoraale Tabbaarden. Gy kunt dit,b.v., zien in twee Afbeeldingen van lodewyk IX, Koning van Frankryk, geteekend naar eene Schildery, die in de heilige Kapel, te Parys, plagt te berusten, en door fommigen vermeend wordt, omtrend den jaare 1226, naar het leeven gedaan te zyn. (ft) Kundige ooggetuigen egter hebben my verzekerd , zo

hoo-

ra) Montfauc. , /. c.. Tom. I, pl. 100. Men droeg, omtrend dien tyd, ook zeer korte Kleederen, met zulke mouwen , over het Harnasch. Voyez chez Montfa uco n , /. e., pl. 108.

O) Montfauc, l.c., pl 147—149.

00 Montfauc , / c, Tom. 1, pl, 76. Conf. Tab. Generale, No. LXXV1.

Sluiten