is toegevoegd aan uw favorieten.

De historie van Engeland verkort.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ho ' HISTORIE

Ant. Neen, want zonder van de Jezuitert te fpreeken, van welken 'er menigte over hunne lamenfwering tegens de Koningin omkwamen , zoo maakte de Graaf Fir-oen eentoeleg om de Engelfehen uit Yrlant te dryven, cn nam de Wapenen op, in Ulfter. De Graaf van Ejjex wierd tegens hem gezonden mee een leger, doch hy deed niets, de Koningin nam dit zoo kwalyk dat zy hem in aneft deed nemen. Vervolgens Helde zy Charles Blount, lord Montiory, tot Viceroi over Yrlant Hy floeg Fir-oen in verfcheide gelegen'thcden, en dwong hem om tot de genade der Koningin toevlugt te nemen.

Vr. Wanneer ftierf Koningin Elizabeth?

Ant Op den 24 Maart 1603. in het zeventigfte jaar hares Ouderdoms? en het 45 harer regering.

Jakobus I., XLIV. Koning van Engelant, en de eerfle van Groot-Brittanien.

Van 1602. tot 1625.

Pauzen. - Keizers. ' Franfche Koningen. Clem.VI1I.i?92 Rudolpiius Hendrik IV. Leo IX. 1605 II. 1576 1589 Paulus III. 1605 MathiasI.i6i2 Lodewyk XIII. Greg.XV.i62I Ferdinand 1610 Urb. VIII.162S II. 161^

Vr Wie volgde Koningin Elizabeth op?

Ant 7acob VI. Koning 'van Schotlant eh de eerfte van Engelant? zoon van de ongelukkige Maria , Koningin der Schotten , en van Hendrik Stuart, Lord Damley.