is toegevoegd aan uw favorieten.

De historie van Engeland verkort.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN ENGELANT. 245

'1'Scbotlant den 19 November 1600. Elizabeth, ; gehuwt op den 14 Februaty 1613. met Freiderik V. Keurvorft van den Paltz en daar na (Koning van Bobemen. Mirgareta, geboren 124 December 1 s9i> in Schotlant, en jong 'gcitorven , Maria , geboren in Engelant in fcêDf. in haar kinder jaren overleden , en jaaitlyk SopAia, geboren te Gremvoich, den 21 Juny ióoó., doch daags daar aan Overleden.

!Karel L, XLV. Koning van Engelant.

Van 1625. tot 1648. en 1649

Pauzen. Keizers. Franfche Koningen.

.Urbaan VIII. Ferdinand II. Lodewyk XIII.

1623 " 1619 ióio

Innoc. X. 164+ Ferd. III. 1637 LoD. XIV. 1643

Vr. Wie vo'gde Koning Jakobus op ?

Ant. Karei I. zyn zoon , die gekroont tvierd 2 Feb. 1625. N. S. 26. •

Vr. Wat waren de hoedanigheden van Idien Prins?

Am. Hy was Godtsdienftig, kuis, matig, ibeleeft , gefpraakzaam , en dapper als hei vereifcht wierd, hy had een groote doordringentheit, een vaft oordeel, en in een woort was een uitnement man; maar eeni!ge Hiftorifchryvcrs zeggen. Dat hy tc zeer verzot was op het Prerogatif, en dat hy de ^zwakheit had om zich te laten regeren door gsyne Vrouw en Gunftelingen ,cn dat hy op hun aanraden verfcheide zaken deed , diefcerfl. maakten dat zvnc onderdanen murmuQ 3 reer'