Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WISSELVALLIGHEID. «7

wacht ontbloot zag van de eenige vriendin, waarop zij dacht te mogen vertrouwen.

De verfchrikkelijke omwenteling van haar noodlot werd terftond ruchtbaar: de ongelukkige vrouw had veele fchuldeifchers; deeze, van het ongeluk kennis gekreegen hebbende , legden daadlijk een gerechtig beflag op het weinige dat er nog was overgebleeven. De grond van haar Lusthuis, een klein Landgoedjen , 't welk door een armen 'landbouwer bewoond werd , haar Equipage en zes paarden waren nog niet toereikende ter betaaling; kleederen en linnen, alles was een prooi der vlamme geworden : zij had niets medegenomen dan een reiskleedjen , eenig flaapgoed, en haar maskerade kleed — en ook deeze kleinigheden werden verbeurd verklaard door den Logementhouder, voor haare verteering — in 't kort zij was van alles beroofd en zag zich genoodzaakt te vertrekken met het nachtgewaad dat zij aan het lijf had, en twintig guines , waar voor zij naauwlijks eenige benoodigde verfchooning konde koopen.

Schaamte , droefheid , wanhoop en berouw, beftormden haar hart: de toeftand, waarin zij zich bevond, was te verfchrikkelijk, om haar

het

Sluiten