is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereelen van armoede en tegenspoed.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

q20

wellevendheid en

Eene verhevene opvoeding kan alleen bereikt worden , zoo als ik reeds gezegd hebbe, door eene groote kundigheid van de waereld, en door de verkeering met lieden van

eer. Zij moet meer zijn, dan eene een-

vouwige befpiegeling, en kan niet volmaakt uitgeduid worden, als beftaande in uitgekeurde woorden en daaden, ja zelf in houding en gebaarden, overeenkomflig met de oneindige verfcheidenheid, van perfoonen, plaats en omHandigheden, -n— Zij is eene mode en heeft geen onwrikbaar grondbeginfel. —• Hetgeen te St. James eene goede opvoeding heet, zoude op het land of in een dorp als belagchelijk worden aangezien ; en de beleefdfte manier van dat dorp zoude daarentegen aan het hof als eene plompheid worden aange^. merkt. -~

Een waar wijs kloosterling kan zich een waar beginfel van welleevendheid vormen; maar indien hij met de fpinragen van zijne Celle een befpiegelend fysthema van goede opvoeding wil gronden, zal hij even belagchelijk wezen, als zijn voorganger, die onderneemen dorst om hannibal in de krijgskunde te onderwijzen. -— De meest belagchelijkfte menfchen zijn dus de befpiegelende welopgevoed-