is toegevoegd aan uw favorieten.

Adeline, of Aangetekende byzonderheden eener jonge juffer; op haare driejaarige reize door Vrankryk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*1

Ün of eenbillyk onderzoek van zaaken te doen, ftrykt men een willekeurig Vonnis over iets , 't welk eerder het me'delyden als de haat verdient. Wy Vrouwen Haan inzonderheid bloot voor die veroordeelingen , om dat men doorgaans wangunftig is over tgoed «rcluk dat ons de een of andere ontmoeting fchynt te belooven. Ik hoorde ondertussen met gedult en lydzaamheid, de verfchillende begrippen ten mynen nadecle aan, tot dat men my de tyd kwam te vergunnen, om my te mogen regtvaardigen door een getrouw verhaal mynes wedervaren he -een ik met myne gewoone rondborstigheid naar den letter der waarheid getrouwelyfc iwa-n te agtervolgen; waardoor dan alle voorbarige oordeelvellingen ten eenemaale wierden opgeheven.

Den Heer Charmant,midlerwyl degeea die om zvnen driftigeu aart verwezen wierdr, en wiens bcftaan voor zeer roekeloos wierdt uitgekreten; dewyl hy gevaar hadt kunnen loepen , van een goede dragtlfl agente bekomen. En door dien myn' Oom 'er niettemin de gevolgen noch van duchtende was, raade ny é,en jongen Heer, om 's andereudaags bj ï. Deel. g