is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeven van Reinier de Klerk, gouverneur generaal van Nederlands Indie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B V L A G E N.

L*- A.

Aan den alder Doorlugtigften" en Grootmagtigften Heere K HI. ENGHONG Keyzer en Alleenheerfcher van het wydberoemde en vernytgeftrekte Keizer-ryk van China , dat door de gantfe wyde vveereld bekend en beroemd is;

Den Gouverneur Generaal Adriaan Val* kenier, en de Raaden van Nederlands India, in het Koningryk Jaccatra, binnen het kafteel van de ftad Batavia Refideerende, en die het zelve Koningryk, met alle de andere Landen , daar onder forteerende, regeeren, uyt naam ende van weegen de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden , wenfchen zyne Doorlugtige Majelleit alle heylen zeegen , die een grootmagt'g Keyfer van den boven al verheevenen God, die Hemel en aarde gefchaapen heeft, zoude kunnen ofte moogen begeeren, op dat zyne Doorlugtige Majefteit voorfpoedig weezeri mag in zyne wyd uytgebreide Heerfchappyen, tot welftand van zyn, vermaard Keyzerryk en £ 2 on-