Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O 2D M J?L G T

AAN DE

WELEDELE, WEL ACHTDAARE HEEREN, M IJ N HEEREN

DROS^AART,SC HO UT HET, BURGEMEESTERS, SCHEPENEN en RAADEN

DER STAD

AARDENBURG.

Gij, die voor mijn ftads belangen

Waakt! mijn tedre zangheldin,

Treedt uwe achtbre raadzaal in, Wijdt aan u heur vrije zangen.

Ja, getrouwe burgerheeren! Kunstbeminnaars, blij te moe, Wenkt baar uwe vriendfchap toe!

'k Leerde hier de lier hanteeren.

'k Maalde d'Aardenburgfche glorie

In dit rüuw gefchetst tafreel.

Naauwlijks vondt mijn kunstpenfeel, Flauwe verw in 's lands historie.

* i De

Sluiten