Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2* )

yelieeüyk en blindelings overgeeft • m*ir ■

ook hier eene trapsglwyjf oMlmm^l 'tegendeel

«omen, en, gejyk^fu erget zinftfW° W^e'

Dansle cntne il fuffit, qu'unefois on débute Vne cUHè toujours attire une autre cmT

Maar, om tot ons onderwerp te rug te kee™ u nu is het ten dezen aanzien mnr h» „„L Keeren, hoe gefteld, die als op S^X^dt^f^Zl"™sm rondsom de ftraf&att bez^erz^^S^ gemakken getroostende, met een h °"*

hot oogenbük réflrhalfen.^rin^S&i^^ mar moet nemen? Schoon ik geenzir»fSSf " aanvaf,& onze Nane denk, om bvdSe .L ^^n/' gS'30,eS over te het lot van ter ^ISSdSjPSte^"^ kennen en het daar te boven °an Ss fpreekf aa " W men in dit opzet over dp airn ,,„Jj j ' c* hoe een gedeelte. SSfiST&SÏÏ^ een wettig befluit, met betrekking tot het See E„ worden afgeleid; vertrouw ik Seilee', kan

nen ftellen f dat die aSinJ by den K?* 16 kün" dan zeer zwak, kortftondig en oLe^lo T h°opmetr

gen het overigen ^bSS^SSSS/S

dat hoe vooWlige gedaanEl.ch aSSih^ïB vormen, de ervaring ons ten volle overreedt da? $Z ppwellicgen van medelyden niet toereikeiX '„? C beteugeling van die ah-cmer-nn <■ z>n ter

derdo^dllfaffe by t^^^l^ip^t -wederom van d£ Jaatfle tot he anwczen en den'To ? zaamen invloed der eerstgenoemden S beu£n ken. Immers, wat zoude ik dan van u moete?'" " K' Gy, Vrouwen en Meisjes, welke mvnr ™™ z?Sgen, gelegenheid voor de vengfter* ^ti^TiZJSl£° met af.keur.ng en verbaasdheid tevens fzo taTrThS ontdekt en aangetroffen' Gv dip rW 0 "ebben

genot der tedere aandoeningen z-TZZJt^ Wt het reid.en in »^^gd«SSü?yia^ï^

hoedanigheden ta ^n?"^^-SSï wezen, da: uwe verfehynirig a]daar %n ^ogS IS

hei*

Sluiten