is toegevoegd aan uw favorieten.

De vrolijke zedemeester, in aangenaame vertoogen, de hedendaagsche verbasterde zeden en gewoonten [...] gispende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

v * o 3l ij k e

Over de vrijerijen.

o» zig in den echt te JM»n / huWeIijksa,^r.

onder ons zijn inde^aad „S , ,Verb'Rdeni want de vrijerijen — evenwellis h« £ioZ ^ Veia^i > *

-emen; wan, een h u^a re k ^ 1° » een wijfjen; en een meÏl^tZ ^ gUn* ^

«geen, t,fB „ijn man ,7 J°L, -f l' *h mea kan-

indedaad, vereert £ ^ wof > en deeze trek,

Jonge iieden e!s "J* *^^J^ "oen beftaau -

de jongeling behoorde vZ X^J^lS^

borst ,e weezen; maar 00 2 \ ™

de liefde niet leeven. en in Z, l , ■ k°Sti men kan van

onder de kinderen n 1^' ve'v>" »en ligt,ijk

woone oogmerk 7 Mi 1 °°k W<?' V00™™^ het ge.

*yn, dac'- 5 i * -n eene goL

moet iet te zegg»n wee,«, ' P 'd V,n ziine fam"'e

aart, hoereerde leT S 1T ^ 2WeDde,3ar' dr°nk' der gevonden worden' en L f ^ gr°m 2°ndaar °n' * niet eens aleo ' Z \ Z 27™^ "» » wart w het meisjen vaa ordeotgiyke