Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gS D Ë ONECHTE ZOO N", toen oorlog, en zijn regiment ftond ook h t veld; •er was eene verwarring in 't ganfche land , drie vorften beoorloogden malkanderen; hoe ligt gaat'er dan een brief verloorenfeen, hij heeft hem voor. zeker niet ontvangen; want hij was geen booswigt. Vervolgens heb ik hem zeker niet weder willen ontrusten. "Het was trotschheid, of zoo als gij't noemen wilt. Ik dacht: als hij mij niet vergeeten heeft, dan zal hij immers wel hoornen om mij te zoeken, en de predikant weet immers waar ik ben- Maar hij kwam niet, en eenige jaaren daarna hoorde ik zelfs (met een Wo dat hij gehuwd was! en toen gaf ik ook aan mijne laaifte hoop vaarwel ! Stil en eenzaam bewoonde ik eene fchamele hut, verwierf ons onderhoud door den arbeid mijner handen, en onderrichte tevens eenige kinderen, in 't geene ik zelf op 't Hot geleerd had'Xtjj, Héve Frederik! waart mijne eenige vreugde; aftes offerde ik aan uwe opvoeding op alles , wat ik' Hechts uit mijnen mond konde fpaaren. Mijne zorg bleef niet onbeloond; gij waart een goed kind, alleen uw wild jeugdig vuur, uw' trek tot het foldaatenleven, uw zugt tot reizen, veroorzaakten mij veele zorgen. Eindelijk dacht ik, zoo als het de Hemel wil! is het zijne beftemming, nu, dan zal ik hem niet weêrhoüden, offchoon mijne fch'ciding van hem mij ook het hart breeke! Zoo liet ■ ik u vóór vijf jaaren van mij gaan, en gaf u zoo veel mede als ik u kon geeven ; misfchien meer dan

ik

Sluiten