Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o DE ONECHTE ZOON,

Hemel! van waar? . . geen geld . . niets, geheel niets.

boerin.

Zie je, vader! hadt gij gisteren de pagt niet aan den amptman betaald . . .

b c e r.

Ja, zeker, dan konden wij wel helpen. Maar hoe BU raad gcfchaft ? Ik heb, zoo waar als ik eerlijk ben, geen ftuiver in huis.

frederik.

Dan zal ik . . ja ik zal bedelen! — En als men snij niets geeft, dan zal ik fteclcn! — Lieve menfchen! past haar op! doet wat gij kunt! helpt, zoo als gij kunt! Ik ben fpoedig weder bij u. (Hij vliegt de deur uit.j

TWEEDE T O O S E E L.

wïlhelmina, boer, boerin.

boer.

Als hij naar onzen predikant gaat, die zal hem zeker geeven.

wïlhelmina. Leeft dan de oude predikant nog?

boerin.

Och neen! die braave heer ilierf vóór twee jaajEen, oud en des levens fat.

BOER'

Sluiten