is toegevoegd aan uw favorieten.

Johanna van Montfaucon, romantisch tafereel uit de veertiende eeuw.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jio JOHANNA VAN MONTFAUCON.

guntram.

Een ftervende?

de heremiet.

Met wonden bedekt, die de wapenen van Lafarra hem toebragten, is Estavajel tot aan mijne kluis voordgekropen, daar nadert zijn fterfuur. Hij zal den middennacht niet overleeven.

guntram.

Des te beter.

de heremiet.

Toen hij de koude rilling des doods gevoelde , toen ontdekte hij mij, dat hij eenen familiefchat van diamanten gered en in 't bosch onder eenen eikenboom bedolven hadt.

gunt! am.

Waar? waar?

de her emiet, fpottCtlde*

Zoo ik dat wist, denkt gij dan dat ik bier zoude gekomen zijn? .— Ik deele alleenlijk wanneer ik moet.

guntram.

Nu, —— wat wilt gij van mij?

de heremiet.

Deeze fchat, fprak Estavajel, zal mijner vlugtende, verlaatene vrouwe te ftade koomen; dan, ik heb een' trouwen zekeren man nodig, en wiens handen ik denzeiven overlevere: te vergeefs bood ik mij als overbrenger aan; hij befchouwde mij met oplettendheid, fchudde het hoofd, en zweeg. Na eene lange poos noemde hij uw' naam.

gun*