Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXV.

tiet gevoel en de betrachting van eene deugd ons zo leevendig affchilderen , en die niets anders zyn, dan de verfyning en de uitdrukking van de liefde.

Van hier alie die voorwerpen en taafreelen,' waar in het caracter van onze Pasfiën als ia eene vorm gegooten en gevormd word.

Ik zeg, 'er is geene waare Courage zonder Pasfiën , om dat de Mensch zyne existentie niet erkent, dan aan het vermogen om dezelve te gevoelen: Niet, dat ik nietweete, dateene moed {Valeur) beftaat, die met de Pasfiën niets gemeen heeft, noch iets aan dezelve verfchuldigt is, en die voorzeeker het toppunt en meesterftuk der dejgd en wysheid is; maar die Christen ■ deugd, die den verftandigen en braaven boven den dappersten Soldaat verheft, moet men nooit zoeken in een Militair Corpst waar van ieder Individu zeer wel voor de kracht der Pasfiën en derzelver uitwerkzels, maar geenzins voor redeneeringen vatbaar is.

Waar uit zyn onze hedendaagfche Vloten en Leegers te zaam gefield ? meest al uit jonge Losbollen en Lichtmisfen; en onderzoekt of vraagt men eens, welk belang heeft U onder de Vaendels, die Gy volgt, te zamen gebracht? ef waarom trekt Gy ten ftryd ?

Sluiten