Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

ingelanden (dat is, de zulken, welken 10 mergen Lands binnen den Kring deezer verveening bezitten) uit vijf te nomineeren Perzoonen beftaande, ten overftaan der door het Provinciaal 'Beftuur benoemde Commisfie, rekening en verantwoording wegens derzelver ontvangst en uitgaaf doen.

3°-

Commisfarisfen zullen zorg draagen, dat de. hier boven befchreeven Dijken, Sluizen en alle verdere Werken, tot deeze Veenerij fpecteerende, behoorlijk en getrouwelijk geëxecuteerd

worden; Ten dien einde zullen zij, onder

approbatie nogtans en met goedvinden van de Commisfie, voor zo verre betreft de Nood - Huizen en Ringdijk met het geen daar toe behoord, niet alleen de benoodigde Directeur en Opzieners aanftellen, maar zij zullen ook gehouden zijn, om jaarlijks eene generaale infpectie der gemaakte Werken te doen, waartoe zij tevens zullen verzoeken de Leden der door het Provinciaal Beftuur benoemde Commisfie, op dat, dus doende, ten allen tijden zoude blijken, hoe verre men met de gearresteerde Werken gevorderd zij. . £

3i-

Sluiten