Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(35 )

eiken vierendeel jaars, het Volk op te roepen,' ten einde door een uit hun aan hetzelve voor te draagen de voornaamfte zaaken, die in het Committé verhandeld zijn, en daarbij zulke aanmerkingen te voegen, die gefebikt zijn , aan den tijd en omftandigheeden, om het Volk aan te moedigen tot burgerlijke deugden.

XVIII.

Elk Lid van het Committé zal voor de aanvaarding zijner bediening den volgenden Eed moeten doen:

„ Ik beloove en zweere, dat ik, als Lid van „ het Committé van Waakzaamheid en Toe„ zicht, naar mijn vermoogen, mij naar de mij „ voorgeleezene Inffcru&ie zal gedraagen.

„ Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig!'' E i 5. Af-

Sluiten