Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *8 ) X L V 1 11

Het Committêe van Financie zal zorgen dat jaarlyksde rekeningen verantwoording van 't beftuur der Stads Financiën, in 't openbaar en ten aanhooren van elk Burger, die verkiest daar by tegenwoordig te zyn, gefchiede: ten welken einde de tyd en plaats daar toe bepaald, by uitroeping en aanplakking van berichten, uit naam van dit Committêe, aan het Volk zal worden bekend gemaakt. X L 1 X.

t Indien uit het een of ander der drie Committées, een of meerder Leden om wettige redenen afweezig is, zal het Committêe van onderzoek dat van algemeen belang; en 't Committêe van Finantie dat van onderzoek moeten aanvullen, met zo veele Leden als 'er ontbreeken. Het Lot zal beflisfen.

'T COLLEGIE VAN SCHEPENEN.

De uitoeffeningvanhet Recht, de handhaving der Wetten,, ter beveiliging der openbare Rust binnen Zierikzee, zal voortaan zyn in handen van zeven Perfoonen» die een Collegie zullen uit-

ma-

Sluiten