Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPREKENDE, EN WERKENDE PERSONAGIEN.

BOER , ofte Landman, Franfofiche Ge-faat &c. Algemene GODSDIENST. LUI TH ER. KALWIIN.

WARELTWISE- n „.ru «.<w

REGTSGELEERDE, Een Raffifche Cretant. PAUS, Hoofd der Roomfche Kerklikcn. EIGENBAAT. [Nieuwsgierige.] BODE.

SCHOLIER, Moorfche Gefant. o„^l,.

MUHAMETAANS KeiferUke Gefant. Repref 'tUndfchap. ROOMSCHKEISERLIKE Gefant, Repref. de Cancelane, PERSISCHE Gefant, Reprefenterende het Collegie. BOEKHOUDER', Portugailfche Gefant RENTEMEESTER Koninglrke Deenfche Gelant. PRESIDENT ener Hoge RAAD, &c. AMBAGTSMAN, &c , -

BOERINNE Huisfrouwe fan de Franfche gefant, en detteirs

DOGTERTJE»

Het Toneel met een Land-Gefigt, en Boere Werkere» Geöpent; later een Raadfaal, die weder m »t eerfte gewisfeit, 'dog dan'er Langs Stads Al^e^en*. onfoimaaktLand-Hais op ene fthemennge m Genen wordt.

TO-

Sluiten