Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<. 35 >

op pcene, dathy, vier weeken hier over te voren behoorlyk zynde aangemaand en m gebreke blyvende daaraan te voldoen, zyn Ampt, Officie, of Bediening, zal gehouden worden voor verlaaten, en ter vervulling daarvan overgegaan worden.

VIII.

Elk Amptenaar, Officiant of Bediende, nalaatig zvnde de Amptgelden, Annatés, Recognitiën en Belastingen, welke van Lands of Stadswege op zyn Ampt, Officie of Bediening zyn gelegd, op de respecfive vervaltyden behoorlyk te betaalen, endaarin na drie herhaalde aanmaaningen, welke van veertien dagen tot veertien dagen zullen moeten gefchieden, gebrekig blyvende, zal hy door het Stadsbeftüur van zyn Ampt, Officie of Bediening, vervallen verklaard worden.

Sluiten