is toegevoegd aan uw favorieten.

Agathokles, treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. ff

Herroep dat gruwzaam woord: helaas! beraad u nader! Spaar, fpaar uw ovrig bloed !.. Maar, die verwoede zoon Kan my naar 't leven ftaan , ter rooving van myn kroon ! Nochtans, al bleek dit my, en hy daarom moest fneven , Wat heeft my Idafan en zyne telg misdreven?... 't Zyn offers, aan de fchim van Polikraat' gedacht: Door die rampzaalgen is zyn onheil voortgebragt: Die wreeden ! waren zy nooit aan dit ftrand verfchenen, Ik zou myn' dierbren zoon niet in dit uur beweenen! Ik zou niet kinderloos my krommen naar het graf!..

Na eenig gepeins. Argides! noch voor 't laatst hangt alles van u af: Zo gy hardnekkig blyft, hebt gy myn wraak te vreezen j Val aan myn voeten neêr, en ik zal vader wezen! Hy vertrekt, gevolgd van zyne wachten.

Einde des vierden bedryfs.

F

V Y F-