Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RIVIEREN NAGESPOORD. 117

lende benaamingen toefchrijft. Maar al wilde men geene van deeze uitloopen van den Rhijn , aan den westkant van het Flie toeftaan , wy zullen egter aan den oostkant nog Eilanden vinden , welke van ouds alleen door eenige rivierfpranken , maar nu ook door de Zee van het vaste land gefcheiden zijn , als ter Schelling , Ameland , Schiermonnikoog , enz.

Fr. Alles wordt my hoe langer hoe duidelyker, en my dunkt, dat Vader deeze oude Schryvers met elkander vereffend heeft.

E. Nog niet volkomen. Mela fpreekt nog van de Waal nog van de Maas , in welke laatftc rivier de Rhijn volgens het eenpaarig getuigenis van c/esar , plinius en tacitus , ten hunnen tyde zich door de Waal ontlast heeft, en nog heden ontlast. „ Ter linker zyde blijft hy, na zich verdeeld te hebben een Rivier, en tot dat hy uitvloeit, de Rhijn, ter regterzyde eerst eng , vervolgens een groot Meer uitmaakende , wordt hy weder naauwer en ontlast zich als eene Rivier in Zee." Vergelijk dccze woorden van mela met die van de overigen, en gy zult het verfchil aanftonds gewaar worden , vooral wanneer gy tacitus met aandagt leest: deeze zegt," „ dat de Rhijn zich aan het begin van den Batavifchen akker aan twee ftroomen verdeelt: — zijn naam en heftigheid van H 3

Sluiten