Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tiÉ'DERLANDEfi. 20

holpen ( * ). Dc Friezen werden het laatst van allen overwonnen , en heriïelden zig , het eerst weder in de vrijheid. De moe- . rasfen , waarin zij woonden , maakten de Veroveraars later belust, cn kwamen hun duurder te ftaan. De Romein drusus, Welke in deze oorden den krijg voerde, «roef een kanaal van den Rhijn m de Flevo, tans de Zuiderzee, waardoor dc Romeinfche vloot in dc Noordzee doordrong, en Uit deze door dc monden vart de Eems en dc Wczer een' gemakhjker weg naar het binnenfte van Duitschland vond (f).

Vier ecuwen lang vinden wij de Batavieren in de legers der Romeinen, dog na de tijden van honoriüs verdwijnt dcrzelver naam Uit de Gefchiedenis. Wij Zien hun eiland overftroomd van dc Franken , welke zig vervolgens weder in het naburige Bclgien verliezen. De Friezen hebben het juk van hunnen verafgelegen en magtelozen Beheerfchcr verbroken 3 cn komen weder te voorfchijn als ceii vrij Völk, dat zelf veroveringen maakt, zig door zijne eigene gebruiken en een over fchot van Romeinfche wetten beftuurt. en zijne grenzen tot over den linke) oever des Rhijns uitbreidt. In 't algemeci

(*)DionCass. S. LXIX. Tac. Agric. C. %6. Tac. Annal. II. 15. .

C§) Tacit. Annnl. II. 8. Su#rbN. P ©aud. Cap. 1. ys» 3,

h

iokK. I

Sluiten