is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van den afval der Vereenigde Nederlanden van de Spaansche regering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDEN.

75

zij, en als een klein mensch. In zijn aangezigt hadden zij den verdervelijken aanflag tegen hunne vrijheid gelezen, . welke reeds toen in zijn hart woelde. Zij waren voorbereid om enen Dwingeland in hem te vinden, en gereed om hem het hoofd te bieden.

Qe Nederlanden waren de eerfte troon, van welken karel de vijfde afftapte. In ene plegtige Vergadering re Brusfel, ontfloeg hij de Algemene Staten van hunnen eed, en droeg hun filips, zijnen Zoon, op. „Bijaldien „ mijn dood," dus fprak hij bij het flot tot dezen, „ u in het bezit „ dezer Landen gefteld had, moest zulk „ een rijke ervenis mij reeds een „ regtmatige aanfpraak op uwe dank„ baarheid, geven. Maar nu, daar ik u „ dezelve uit ene vrije keuze affta, , daar ik den dood vooruitloope, om u „ te fpoediger het genot van dezelve te „ bezorgen, nu begere ik van u, dat gij „ aan dit volk betaalt, wat gij oordeelt „ mij daarvoor verder fehuldig te zijn, „ Andere Vorsten achten zig gelukkig

hunne kinderen met de kroon, well, ke de dood hun afvordert, te ver„ blijden; deze vreugde wil ik nog „ zelf genieten; ik wil u zien le„ ven en regeren. Weinigen zijn mij „ hierin voorgegaan; weinigen zullen „ mijn voorbeeld volgen. Maar mijn „ gedrag zal prijslijk, zijn, wanneer

I.

B QEKJ