is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van den afval der Vereenigde Nederlanden van de Spaansche regering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDEN, lij

lijke huis van Nasfau, Welk reeds agt eeuwen gebloeid, met dat van j Oostenrijk enen tijd lang om den , voorrang geftreden , en aan het Duitfche Ryk enen Keizer gegeven had. Behalven vele rijke bezittingen in de Nederlanden, welke hem tot enen Burger van dezen Staat 9 en geboren leenman van Spanje maakten , bezat hij in Frankrijk nog het orffhangelijke Vorstendom Oranje, 't welk reNatus van chalon hem bij uitenten wille had nagelaten (*). Willem werd in 't jaar 1533 te Dillenburg , in het Graaffchap Nasfau, van ene Gravinne stollberg, geboren. Zijn Vader, de Graaf van Nasfiiu, van den zelfden naam , had den Protestantfchen Godsdienst aangenomen, en liet ook zijnen zoon daarin opVoeden ; maar karel de vyfde, die den knaap reeds vroeg genegen was , nam hem, nog zeer jong zijnde, aan zijn Hof, en liet hem in den Roomfchcn Godsdienst opwasfen. Deze Vorst , welke reeds in het

Deze renatus van chalon , was een volle Neef van vvillem, en een Zoon van Graaf iiendeik van nassau, welke met de erfgename van den Huize van ciialon op eene reis, door hem nis gezant naar Frankryk gedaan, gehuwd was. Hy kwam by de belegering van St. Didier om 't leven , en zyne Weduwe, Prinfes anna van lotharingen, was de gene, die den jongen willem voor het eerst te Brusfel kragt.

I. DEEL. II

L

!OEK»