is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van den afval der Vereenigde Nederlanden van de Spaansche regering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*6 DÊ AFVAL DER

ni.

BOEK

te bevorderen (*). De gewigtigfte plaats . was het Zeeufche Eiland Walcheren, . waar men ene landing des Konings vermoedde; en öm dit te overrompelen , beraamde hij tans enen aanflag, welks uitvoering een der verbondene Edelen, een vertroud vriend des Prinfen van Oranje, johan van marnix, Heer van Thouloufe, broeder van filips van St. aldegonde, op zig nanu Thoulouse hield geheime verffandhouding met den gewezen Amtman van Middelburg, peter haak, welke hem gelegenheid zou verfchaffen , om in Middelburg en Vlisfingen bezetting te brengen, maar de werving, welke voor deze onderneming te Antwerpen gefchiedde, kon zo ftil niet gedaan Worden, dat de Regering geen agterdogt kreeg. Om nu deze gefust te hellen, en tevens zijn voornemen te bevorderen , liet de Prins aan alle vreemde Soldaten en andere vreemdelingen , welke niet in dienst van den Staat Waren , of anders iets by der hand hadden, openlijk aanzeggen, dat zij zonder vertoef de Stad moesten ruimen. Hij had, zeggen zijne Vijanden , door het fluiten der poorten Zig gemakkelijk van alle die verdagte Soldaten meester kunnen maken: maar hij dreef hen ter Stad uit, om hen. des te fchielijker aan de plaats hua*

Grotius 23.