Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDEN. 513

Spaanfche legers verfchoond nad , wendde filips ,zig tot ' de Hertogen van Savoije en Lotharingen, , die te veel van hem afhingen, pm hem dit verzoek te weigeren. De eerstgenoemde maakte flegts de voorwaarde , dat hij op kosten des Konings twe duizend man Voetvolk , en een Esquadron Ruiterij zou mogen houden, om zijii land te dekken tegen de ongemakken , waaraan hetzelve, gedurende den doortogt van het Spaanfche leger, mogt zijn blootgefield. Tevens nam hij aan, het leger van de nódige mondbehoeften te voorzien (*).

Het gerugt van dezen döortogt bragt de Hugenoten , de Genevers , de Zwitfers en Graubunders in beweging. De Prins van Condé en de Admiraal van c o l 1 g n y hielden bij karel IX aan, dat hij tog zulk een gelukkig tijdftip niet mogt verzuimen, daar hij. ; het in zijne magt had, den erfvijand van Frankrijk ene dodelijke wonde toetebrengen. Met behulp der Zwitfers, Genevers en zijne eigene Protestantfche Onderdanen, zoude het hem gemakkelijk vallen , de bloem der Spaanfche Krijgsbenden in de enge doorgangen van het Alpifche gebergte te vernielen, waarbij zij beloofden hem met een leger van vijftig duizend Hugenoten te zullen off*

CO* STRADA 15)8. ï.09. I. deïl. Kk

HE

boek;

Sluiten