Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDEN.

51?

derven, zo zeer hield hij hen aan den. anderen kant door de fterkfte krijgstugt in den band , waarvan alleen de overwinning ene uitzondering maakte , en het gevegt enige verligting gaf. Hierin handelde hij overeenkomstig het gevoelen van den Atheenfchen Veldheer iphicrates ,die aan de wellustigfte en gierigfte Soldaten den voorrang in dapperheid toekende (*). Hoe pijnlijker de begeerten onder den langdurigen dwang bijeen gehouden waren, met deste groter woede moesten zij door de enge deur, welke haar open gelaten wierd, uitbreken.

Dc Hertog verdeelde al het Voetvolk, ten naasten bij negenduizend man fïerk, en voor het gröotfte gedeelte Spanjaarden , in vier Brigaden, over welke hij vier Spanjaarden als Bevelhebbers aanftelde. Alphonsus van ulloa leide de Napelfche Brigade, welke , onder negen vaandelen, 'drieduizend twehonderd en dertig man uitmaakte •, sancho van lodogno, de Milaan fche , beftaande uit tweduizend twehonderd man onder tien vaandels ; de Siciliaanfche Brigade , van even zo vele vaandels en zestienhonderd man, werd aangevoerd door ju liaan rome r o , een ervaren krijgsman, die reeds te voren op Nederlandfchen bo-

(*) l'LUTARCHUS in GALBA.

Kk 3

in.

e o e e.

Sluiten