Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r13 fJE AFVAL DER.

HL.

b o e k. Ï566,

clem geftreden had (*), en gossalo van braccamonte had höt bevel over de Sardinifche , welke doo£ drie vaandelen . nieulings mpdegpbragte jonge foldaten • in getal met de voorgaande gelijk was gemaakt. Bij ieder Vaandel werden nog daarenboven vijf-' tien Spaanfche Muskettiers gevoegd. De Ruiterij , niet boven de twaalfhonderd paarden lterk , befïond uit drie Italiaanfche , twe Albaanfche en • zeven Spaanfche ligtc en zwaar-geharnaste Esquadrons , over welke . des Hertogen beide zonen, ferdinand en frederik van toledo, het opperbe-vel voerden. Chiappin vitelli, Marquis van Cetona , was Veld-Maar-, fchalk , zijnde een vermaard Officier, met welken cosmus, van Florence; den Koning van Spanje befchonken had, en gabr iel ser bellon was Generaal van de Artillcrij. Door den Hertog • van Savoije werd hem een kundig Ingenieur, f rans paciotto, uit Urbino, overgelaten, om hem 5n de Nederlanden tot het bouwen ■yan nieuwe vestingwerken van dienst te zijn. Nog volgden zijne vaandels, een groot getal vrijwilligers, en de. ' mV:| ,, <vh.7 u- ■ •.•«Aft*$v#

(*) De zelfde, onder wiens bevel een van de Spaanfche Regimenten had gedaan, waarover ze-, ■ren jaren te voren door de algemene Staten zo Teel beweging werd gemaakt.

Sluiten