Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 23 )

melyke huwelyk- tusfchen Reinoud en Catharina van Holten de kinderen daar uit gefprooten gewettigd geworden, dan zoo konden in 't bovengemelde geval de Heerlyke goederen van Vaders zyde gekomen, met voorbygaan van het dus gewettigde Mans-oir van het tweede bed, niet in het Vrouweiyke oir, fchoon uit deneerften echtgeboren, zyn overgegaan — 't welk nochtans gefchied is — dewyl in gevolge van voorfz. teftamentaire difpofitie, de Erfdochter van bovengemelde Johanna van Brederode en Joost van Bronckhorst, Geertruy genaamdt, daarvan Anno 1576 by de Pacificatie van Gend in bezit gekomen is.

Hier waren dus twee tyd perken , te weeten in 1568 en 1576, waar in Reinoud van Brederode (welken wy by vervolg tot of van Bolswaerd zullen noemen) indien hy zelf zyne gewettigde defcendance uit dat oogpunt hadde befchouwd, niet in gebreeke zoude zyn gebleeven, zyn recht ter bekoming der Vaderlyke Heerlyke goederen te doen gelden, te meer, daar hy ter dier tyd den ouderdom van 16 en 24- Jaaren niet alleen moet bereikt hebben, B 4 maar

Sluiten